Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

O poradni

Celem Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca” jest kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny. Tak rozumiana kompleksowość możliwa jest tylko dzięki pracy zespołowej oraz bezpośredniej współpracy z innymi podmiotami Fundacji: Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Wolontariatu czy Wrocławskim Punktem Informacji dla Osób z Niepełnosprawnością . Ważnym partnerem w zakresie badań specyficznych trudności w nauce szkolnej, a także w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla uczniów i ich rodziców jest Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Nasze działania

  • diagnoza i terapia dziecka i jego rodziny
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • obozy/półkolonie terapeutyczne
  • wsparcie merytoryczne szkół i placówek 
  • wsparcie merytoryczne projektów edukacyjnych 
  • wdrażanie innowacyjnych metod w edukacji i terapii
  • konsultacje dla nauczycieli, specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi
  • współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. praktyki studenckie)

Warsztaty dla rodziców

z dziećmi od 1 m. życia do 2 lat

  • Sesje ze specjalistami: psycholog, terapeuta SI, logopeda, rehabilitant

Na warsztatach rodzice dowiedzą się, jak prawidłowo wspierać rozwój psychoruchowy swojego dziecka, co wzmacniać i czego się wystrzegać. Otrzymają praktyczne wskazówki do zabaw i codziennego funkcjonowania.

Cute baby boy sitting on a playmat and playing with toys. Adorable six month old child happy crawling to reach the toys.
Baby playing with colorful toys at home. Happy 6 months old baby child playing and discovery.
Zamknij Menu