Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Integracja

Sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces odbierania bodźców, a następnie porządkowania ich oraz integrowania z wcześniejszymi doświadczeniami. Zakłócenia tego procesu skutkują problemami z koordynacją ruchową, koncentracją i zachowaniem, a w konsekwencji również problemami szkolnymi i trudnościami w życiu społecznym.

PrpmykSlonca_WJL2886_zmniejsz

Zakres integracji sensorycznej:
• diagnoza integracji sensorycznej
• stymulowanie bazowych systemów sensorycznych w tym, układu przedsionkowego, prioprioceptywnego, dotykowego
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• poprawa przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne zmysły
• poprawa integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia i jego ciała
• poprawa funkcjonowania centralnego układu nerwowego

Wskazania do terapii metodą integracji sensorycznej:

 • jedzenie w sposób nieuważny, brudzenie ubrania
 • negatywna reakcja na pewne bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe – dziecko nie lubi mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unika określonych materiałów, nie lubi chodzić boso
 • częste reakcje złością, agresją
 • trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
 • niechęć do nauki (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest „leniwe”, o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
 • ADHD, zespół Downa, zespół Aspergera, różnorodne dysfunkcje rozwojowe, zbytnia ruchliwość, nadaktywność
 • powolność, nieśmiałość, wyciszenie
 • nadwrażliwość na ruch: unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, choroba lokomocyjna
 • niska sprawność ruchowa, trudności w bieganiu, skakaniu, jeździe na rowerze, słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • przewracanie się częściej niż inne dzieci, częste upuszczanie przedmiotów, psucie zabawek
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby), trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • opóźnienie rozwoju mowy, wada wymowy
 • trudności z koncentracją uwagi
 • brak apetytu
Professional sensory integration class for children with phsyiotherapist

Terapią integracji sensorycznej mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia.

Zamknij Menu