Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Muzykoterapia

Muzykoterapia pełni istotną rolę zarówno w życiu dziecka. Wykorzystuje elementy muzyki oraz innych sztuk – tańca, pantomimy, rysunku, literatury – w procesie psychoterapeutycznym i edukacyjnym. Poprawia komunikację, uczenie się, koncentrację fizyczną, emocjonalną, intelektualną i poznawczą. Rozwija wrażliwość estetyczną, twórczą aktywność, wzbogacając ją o nowe zainteresowania, doznania i wartości. Jest bogatym źródłem inwencji twórczej. Stymuluje rozwój umysłowy i psychoruchowy, poprawia wydolność oddechowo-krążeniową, wzmacnia mięśnie, redukuje zmęczenie, zachęca do ruchu. Obniża lęk, dostarcza przyjemności i sprzyja poprawie samooceny. U dzieci z niepełnosprawnością pomaga kompensować braki wynikające z deficytów i redukuje negatywne skutki zaburzeń.

Colorful musical instruments laying on a white background

Zakres muzykoterapii:
• stymulowanie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki i orientacji przestrzennej
• stymulacja rozwoju umysłowego i psychoruchowego
• rozwijanie pamięci i spostrzegawczości
• nauka swobodnego wyrażania siebie i własnej ekspresji
• niwelowanie zahamowań w relacjach społecznych
• nauka rozładowywania napięć emocjonalnych
• u dzieci z niepełnosprawnością pomaga kompensować braki wynikające z deficytów i redukuje negatywne skutki zaburzeń rozwojowych

Wskazania do muzykoterapii:
• afazja
• uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
• opóźniony i nieharmonijny rozwój psychoruchowy
• mózgowe porażenie dziecięce
• choroby genetyczne
• mutyzm
• spektrum autyzmu

two children playing music piano over white
Zamknij Menu