Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Integracja

funkcji wykonawczych

Funkcje wykonawcze należy postrzegać jako kompetencje bazowe, związane z przebiegiem procesu uczenia się. To złożone procesy psychiczne, które przejawiają się w działaniu (dynamiczny charakter procesów myślowych), odpowiadają za to, czy potrafimy w sposób świadomy planowy, celowy i wybiórczy kierować swoim zachowaniem zorientowanym na określony cel. Zatem poziom inteligencji uzależniony jest od dojrzałości funkcji wykonawczych, one bowiem stanowią podstawę umiejętności efektywnego działania czy też radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najczęściej wyodrębnianymi składnikami funkcji wykonawczych są:

 • hamowanie impulsywnych reakcji 
 • możliwość utrzymywania uwagi pomimo działania dystraktorów (nierozpraszanie się)
 • pamięć robocza – odpowiedzialna za tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania 
 • giętkość poznawcza – umożliwiająca postrzeganie sytuacji problemowych z różnej perspektywy 
 • elastyczne dostosowanie się do warunków płynących ze środowiska.

Metoda integracji funkcji wykonawczych to ściśle określona koncepcja pracy z dzieckiem, koncentrująca się na zasobach a nie deficytach, w której terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań. Trenując funkcje wykonawcze z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, dziecko – motywowane wewnętrznie -podejmuje inicjatywę, staje się coraz bardziej samodzielne, w coraz większym stopniu wpływa na swoje działania i kontroluje to, co robi, zaczyna być refleksyjne oraz świadome swoich odczuć i planów. Ponadto praca według Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych pozwala podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, nie hamuje naturalnej potrzeby ruchu, wspiera rozwój poznawczy, kompetencje komunikacyjne i społeczne oraz sprawność motoryczną dziecka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wskazania do integracji funkcji wykonawczych:

 • dysharmonia rozwoju poznawczego
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • obniżona koncentracja uwagi
 • zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno–motywacyjnych
 • niedojrzałość do podjęcia nauki szkolnej
 • opóźnienia w obrębie  rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • spektrum autyzmu
 • niepełnosprawność intelektualna

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych jest przeznaczony nie tylko dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, ma charakter wspierający rozwój każdego dziecka w zakresie kompetencji bazowych związanych z procesem uczenia się i wyposaża w  rusztowanie do samodzielnej, intencjonalnej aktywności poprzez organizację myślenia problemowego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zamknij Menu