Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Terapia

psychologiczna i psychoterapia

Proces terapii psychologicznej jest indywidualnie dostosowany do diagnozy i potencjału rozwojowego danego dziecka, ma jak najpełniej wspierać jego harmonijny rozwój i niwelować pojawiające się trudności.

Smiling psychotherapist talking with autistic boy sitting on mint chair during psychotherapy

Zakres terapii psychologicznej:

• diagnoza rozwoju psychoruchowego
• ocena i stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego
• ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
• nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
• udzielanie pomocy psychologicznej: konsultacje, terapia usprawniająca deficyty
• udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, np. rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji
• udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem
• doskonalenie kompetencji rodziców

Wskazania do terapii psychologicznej:
• zaburzenia ze spektrum autyzmu
• niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, lekkim
• opóźnienie psychoruchowe
• zespoły genetyczne
• mózgowe porażenie dziecięce
• trudności w czytaniu i pisaniu
• nadpobudliwość psychoruchowa/ADHD
• trudności w relacjach rodzinnych (rywalizacja, zachowania opozycyjno-buntownicze)

Sad teenager girl in child psychologist's office

W wyniku poważniejszych problemów emocjonalnych psycholog może zalecić psychoterapię dla dziecka i konsultację dla jego rodziny. Psychoterapeuta często korzysta z technik różnych nurtów psychoterapeutycznych, aby jak najpełniej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby pacjenta.

Wskazania do psychoterapii u dzieci i młodzieży:
• trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami i osobami najbliższymi
• trudności szkolne
• poczucie samotności, smutku, przygnębienia
• nagłe, nieprzewidywalne zmiany nastroju
• wybuchy złości
• poczucie niepewności, lęk w trudnych sytuacjach
• trudna sytuacja w domu lub w szkole

Terapią psychologiczną mogą być objęte dzieci od pierwszych miesięcy życia.

Zamknij Menu