Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Arteterapia

Arteterapia jako jedna z metod terapeutycznych wykorzystuje proces tworzenia do podniesienia poziomu rozwoju emocjonalnego, umysłowego i fizycznego dziecka. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych oraz materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach ma pomóc dziecku odzyskać równowagę psychiczną, rozładować frustracje, zmniejszyć lęki, pomóc w wyrażeniu pragnień i odczuć, wzmocnić poczucie wartości, a przede wszystkim dać możliwość zabawy i swobodnej ekspresji twórczej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wskazania do arteterapii:

  • zaburzenia lękowe
  • trudności w relacjach społecznych 
  • trudności z komunikowaniem się w sposób werbalny
  • zaburzenia emocjonalne związane z niepełnosprawnością lub chorobą
  • dysharmonia rozwoju poznawczego
  • spektrum autyzmu 
  • niepełnosprawność intelektualną 
  • problemamy neurologiczne
arte
Zamknij Menu