Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji Promyk Słońca

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci

z dysfukcjami wzroku

Diagnostyka

  • Funkcjonalna ocena widzenia
  • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna  – ocena funkcjonowania dziecka, ustalenie kierunków pracy oraz priorytetów w terapii

Terapia

Terapia wzroku

  • Terapia sensomotoryczna
  • Terapia SI
  • Arteterapia

Zindywidualizowana ścieżka terapeutyczna wynikająca z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka przygotowana przez zespół:

  • indywidualny program terapeutyczny
  • monitorowanie podejmowanych działań 
  • modyfikacja programu zgodnie z bieżącymi potrzebami dziecka
 
Zamknij Menu