Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi

I. Rozwijanie kompetencji edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym- wieloprofilowa stymulacja rozwoju

Diagnostyka

 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju 
 • Badanie rozwoju językowego
 • Ocena poziomu dojrzałości szkolnej 
 • Badanie ryzyka dysleksji 
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ustalenie kierunków pracy z dzieckiem oraz priorytetów w terapii

Terapia

 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Integracja Funkcji Wykonawczych
 • Nauka  wczesnego czytania z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
 • Terapia pedagogiczna
 • Integracja sensoryczna
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Terapia ręki
 •  Logorytmika

II. Diagnoza i terapia trudności szkolnych, w tym dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Diagnostyka

 • Konsultacje
 • Badania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania – dysleksja,  dysgrafia, dysortografia   
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju 
 • Diagnoza sprawności słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego dla dzieci (od 4 r. życia) i młodzieży
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ustalenie kierunków pracy z dzieckiem oraz priorytetów w terapii

Terapia

 • Terapia pedagogiczna – ćwiczenia w nauce czytania i pisania
 • Terapia Funkcji Wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej – program dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania
 • Terapia psychologiczna
 • Wsparcie w realizacji materiału szkolnego
 • Pomoc w nauce języków obcych
 • Terapia ręki

Zajęcia mogą odbywać się w systemie stacjonarnym lub on-line.

III. Diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki

Diagnostyka

 • Wstępne konsultacje stacjonarne, telefoniczne, online
 • Badania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania – dysleksja,  dysgrafia, dysortografia   
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju 
 • Diagnoza sprawności słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego dla dzieci (od 4 r. życia) i młodzieży
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ustalenie kierunków pracy z dzieckiem oraz priorytetów w terapii

Terapia

 • Terapia pedagogiczna – ćwiczenia w nauce czytania i pisania
 • Terapia Funkcji Wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej – program dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania
 • Terapia psychologiczna
 • Wsparcie w realizacji materiału szkolnego

Zajęcia mogą odbywać się w systemie stacjonarnym lub on-line.

Zamknij Menu