Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci

ze spektrum autyzmu

Diagnostyka

  • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna  – ocena funkcjonowania dziecka, ustalenie kierunków pracy oraz priorytetów w terapii

Terapia

  • Zindywidualizowana ścieżka terapeutyczna wynikająca z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka przygotowana przez zespół specjalistów:
    • indywidualny program terapeutyczny
    • monitorowanie podejmowanych działań
    • modyfikacja programu zgodnie z bieżącymi potrzebami dziecka
Zamknij Menu