Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie

psychologiczne i psychoterapia

Diagnostyka

  • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju
  • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju• Diagnoza zaburzeń emocjonalnych – ocena poziomu rozwoju społeczno- emocjonalnego
  • Diagnoza zaburzeń  zachowania 

Terapia

  • Terapia psychologiczna
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, systemowa
  • Arteterapia
Zamknij Menu