Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji Promyk Słońca

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Zajęcia

logorytmiczne

Celem zajęć jest korygowanie wad wymowy i funkcji słuchowo–językowych, uwrażliwianie na rytm, melodię, dynamikę, tempo i barwę dźwięku. W trakcie wielu zabaw elementy terapii logopedycznej przeplatają się z elementami rytmiki, co powoduje, że wraz z rozwojem ruchowym stymulowana jest mowa i komunikacja, sfera poznawcza i emocjonalna. Poprzez naśladowanie i wspólne zabawy dzieci uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe i artykulacyjne, ćwiczenia ruchowe oraz doskonalą integrację wzrokowo–słuchowo–ruchową.

Wskazania do logorytmiki:

  • opóźniony rozwój mowy
  • wady wymowy
  • niedosłuch
  • niepełnosprawność sprzężona
  • zaburzenia ze spectrum autyzmu
  • dziecięce porażenie mózgowe
  • rozszczep wargi i podniebienia
  • jąkanie
  • ryzyko dysleksji

Zajęcia odbywają się grupowo, przeznaczone są dla dzieci do 6 lat

Zamknij Menu