Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci

z trudnościami w rozwoju

Diagnostyka

 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju
 • Badanie rozwoju językowego
 • Diagnoza SI
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ustalenie kierunków pracy z dzieckiem oraz priorytetów w terapii 

Terapia

 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Integracja Funkcji Wykonawczych
 • Terapia pedagogiczna
 • Integracja sensoryczna
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Terapia ręki
 • Logorytmika
Zamknij Menu