Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Terapia

Logopedyczna

Logopedia to dziedzina, która zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy, ale także zaburzeniami karmienia i połykania oraz zaburzeniami mowy w przebiegu schorzeń neurologicznych (np. afazji, autyzmu, zespołu Aspergera).

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych. Zajęcia, w zależności od potrzeb, są ukierunkowane na stymulowanie rozwoju mowy przez zastosowanie różnych technik i pomocy logopedycznej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej, kształtowanie relacji naprzemiennej stosownie do wieku dziecka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakres terapii logopedycznej:

 • ocena aparatu mowy: budowa narządów mowy, test słuchu, prawidłowość oddychania i przełykania
 • diagnostyka zaburzeń mowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy: dbanie o jej optymalny rozwój fonetyczny, gramatyczny i leksykalny
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej
 • terapia jąkania
 • korekcja wad wymowy
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci (rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego)
 • terapia opóźnionego, niezakończonego i zaburzonego rozwoju mowy
 • terapia zaburzeń głosu
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
 • usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych
 • poprawa sprawności funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zasięgnij porady logopedy, jeśli:

 • nieprawidłowy rozwoju mowy dziecka
 • nosowanie, seplenienie
 • zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy
 • zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, np. g na k albo d na t (tzw.
  ubezdźwięcznianie, powyżej 4. roku życia)
 • trudności z wymową samogłosek a, o, u, e, i, y (pod koniec trzeciego roku życia)
 • niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia ze spektrum autyzmu, rozszczep wargi i
  podniebienia
 • specyficzne trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Terapią logopedyczną mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia.

Zamknij Menu