Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci z zaburzeniami

integracji sensorycznej(SI)

Diagnostyka

  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 

Terapia

  • Terapia integracji sensorycznej
  • Terapia sensomotoryczna
  • Terapia pedagogiczna z elementami SI
  • Zajęcia ruchowe z elementami SI
  • Terapia ręki
  • Arteterapia
Zamknij Menu