Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji PROMYK SŁOŃCA

Witamy w poradni

Psychologiczno Pedagogicznej

Fundacji

Promyk Słońca

Wsparcie dla dzieci z zaburzeniami

mowy i komunikacji

Diagnostyka

 • Diagnoza logopedyczna w zakresie:
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • wad wymowy
  • zaburzeń płynności mowy
  • afazji
  • kompetencji komunikacyjnych
  • specyficznych zaburzeń językowych (SLI)
 • Diagnoza rozwoju mowy (od 1 m-ca życia)
 • Diagnoza sprawności słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego dla dzieci (od 4 r. życia) i młodzieży
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego – ocena etapu rozwojowego dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna – ustalenie kierunków pracy z dzieckiem oraz priorytetów w terapii

Terapia

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo-Moralesa
 • Logorytmika
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia Funkcji Wykonawczych nakierowana na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
Zamknij Menu